Київ, вул. Пирогівський шлях, 30
info@utr.ua
7577

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

(надалі – «Публічна оферта» та/або «Договір поставки»)

 

Приватне підприємство фірма «Юнікс Трейд Ко», надалі – «Постачальник», в особі Генерального директора Сидорука Сергія Євгеновича, що діє на підставі Статуту, керуючись положеннями ст. 633, ст. 641 та ст. 642 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, надалі – «Покупець», укласти Договір поставки на визначених нижче умовах:

 

1. Терміни та визначення

Публічна оферта – публічна пропозиція Постачальника, адресована необмеженому колу фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб укласти Договір поставки Товару на визначених в цій публічній оферті умовах.

Акцепт – повне, безумовне й беззастережне прийняття Покупцем всіх умов Публічної оферти.

Представник Постачальника – відповідальна особа від Постачальника, уповноважена здійснювати комунікацію з Покупцем, консультувати щодо Товару, отримувати від Покупця замовлення на поставку Товару.

 

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір поставки є публічною офертою і містить всі істотні умови організації̈ поставки товару через інтернет-ресурс http://shop.utr.ua/.

2.2. Договір укладається шляхом акцепту Покупцем даної публічної оферти. Акцептом даної публічної оферти є факт оформлення замовлення на поставку товару за допомогою інтернет-ресурсу http://shop.utr.ua/ у порядку, передбаченому п.п. 4.1 – 4.4 Договору поставки.

2.3. До здійснення акцепту Публічної оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї публічної оферти йому зрозумілі та він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

 

3. Предмет договору

3.1. Постачальник, після належного здійснення акцепту публічної оферти Покупцем, зобов’язується поставляти Покупцеві замовлені ним запасні частини, автохімію, мастила та супутні товари для автомобілів тощо (в подальшому – Товар), а Покупець зобов\'язується належним чином приймати та оплачувати Товари в порядку та на умовах, передбачених цією Публічною офертою.

3.2. Товари поставляються Постачальником окремими партіями в асортименті (за номенклатурою), кількості, за цінами та у строки, що остаточно погоджуються Сторонами, на підставі відповідних замовлень, наданих Покупцем Представнику Постачальника особисто та/або засобами телефонного зв’язку, та/або засобами електронного листування, та/або сформовано Покупцем самостійно за допомогою інтернет-ресурса http://shop.utr.ua/.

 

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Оформлення замовлення на поставку Товару проводиться Покупцем на підставі діючого цінника (прайс-листів) Постачальника, діючого на день оформлення.

4.2. У замовленні зазначається артикул, найменування, кількість, ціна Товару, умови оплати, адреса доставки, загальна вартість замовленого Товару.

4.3. Покупець замовляє Товар особисто за допомогою інтернет-ресурса http://shop.utr.ua/ шляхом додавання необхідного Товару «у кошик» та/або за допомогою Представника Постачальника засобами телефонного зв’язку та/або засобами електронного листування.

4.4. Конкретні технічні питання щодо замовлення можуть бути вирішені представниками Сторін в робочому порядку, в тому числі за допомогою телефонного зв'язку.

 

5. Ціна, умови оплати

5.1. Ціна Товарів, що поставляються згідно з цим Договором, визначається Постачальником у відповідному прайс-листі, що є чинним (актуальним) на дату здійснення відповідного замовлення Покупцем.

5.2. Ціна Товарів у прайс-листах Постачальника вказана в українських гривнях.

5.3. Постачальник має право в односторонньому порядку періодично переглядати ціну Товарів та вносити відповідні зміни до Прайс-листа шляхом затвердження оновленого Прайс-листа. Під час здійснення Замовлення Покупець зобов’язаний переконатися, що він послуговується актуальною версією Прайс-листа Постачальника для здійснення такого Замовлення. Здійснення Замовлення Товарів Покупцем є підтвердженням його належної згоди на прийняття умов щодо ціни та вартості таких Товарів.

5.4. Всі розрахунки за даним Договором проводяться на умовах 100% попередньої оплати шляхом:

5.4.1.         перерахування грошей за Товар у безготівковому порядку в національній валюті України на банківський рахунок Постачальника. При здійсненні оплати Покупець зобов’язується забезпечити можливість ідентифікації його відповідного платежу Постачальником.

5.4.2.         за допомогою інтернет-банкінгу, в тому числі платіжної системи LiqPay, під час оформлення замовлення Товару через інтернет-ресурс http://shop.utr.ua/.

5.5. Ціна вказується без врахування витрат на доставку Товару.

5.6. Датою проведення оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

 

6. Умови поставки товару

6.1. Сторони домовляються, що поставки здійснюються окремими партіями і в терміни, відповідно до замовлення Покупця, протягом строку дії цього Договору.

6.2. Поставка Товару здійснюється за рахунок Покупця зі складу Постачальника до складу транспортної компанії (перевізника), вказаного Покупцем в замовленні, якщо інше не узгоджено при оформленні замовлення.

6.3. Право власності на Товар та ризик випадкової загибелі Товару переходить до Покупця з моменту передачі Продавцем  Товару перевізнику.

6.4. Факт здійснення постачання партії Товару фіксується квитанцією, декларацією про відправку товару перевізником або іншими документами, що свідчать про отримання Товару Покупцем.

 

7. Якість товару, упаковка та маркування

7.1. Постачальник стверджує, що якість товару повністю відповідає діючим в Україні державним стандартам і підтверджується документами, передбаченими діючим законодавством.

7.2. Упаковка товару повинна відповідати обсягу, характеру вантажу і забезпечувати його збереженість при транспортуванні, складуванні й зберіганні.

7.3. Постачальник на свій розсуд має право запроваджувати додаткове маркування Товару своїми особистими знаками для його ідентифікації.

 

8. Приймання товару. Рекламації

8.1. Приймання Товару Покупцем за кількістю та якістю здійснюється в момент їхньої передачі від Перевізника до Покупця.

8.2. Прийом Товару Покупцем здійснюється за накладними та відповідно до вимог інструкції П-6, П-7. При виявленні невідповідності Товару за кількістю або якістю Сторони керуються вказаними інструкціями. Невідповідність Товару за кількістю або якістю повинна бути документально підтверджена, відповідно до вимог вказаних інструкцій.

8.3. При отриманні замовлення Покупець повинен перевірити Товар. В іншому випадку Продавець не несе відповідальність за можливе пошкодження або розкрадання посилки. Претензії, пов'язані з пошкодженням Товару, неповної комплектацією або якістю самого виробу, а також пересорта Товару приймаються протягом однієї доби з моменту отримання Товару. У разі отримання пошкодженого Товару під час перевезення перевізником претензії необхідно пред'явити перевізнику в момент отримання Товару.

8.4. При виявлені Покупцем недоліків Товару, що не могли бути виявлені при прийомі Товару, Покупець має право заявити Постачальнику рекламацію на підставі висновку незалежної експертизи протягом терміну, встановленого виробником Товару, яка задовольняється протягом 30 (тридцяти) днів з моменту її отримання Постачальником шляхом заміни Товару чи повернення його вартості.

8.5 Витрати на проведення експертизи Товару несе винна сторона (згідно з висновком експертизи). Попередня оплата експертизи здійснюється стороною, що ініціювала проведення експертизи, з наступним відшкодуванням від винної сторони.

 

9. Умови обміну та повернення товару

9.1 Повернення та обмін Товару належної якості можуть бути проведені Покупцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати відвантаження Товару при наявності накладної про повернення Товару від Покупця із зазначенням номеру і дати видаткової накладної Постачальника, за якою був поставлений зазначений Товар.

9.2. Обов’язковою умовою повернення або обміну Товару належної якості (п. 7.1) є наявність справжньої та непошкодженої упаковки, наклейок, лейблів, повна комплектність і збереження товарного вигляду Товару. Забороняється наносити на упаковку товару, що повертається, написи або позначки. Не може бути повернений Товар належної якості, який був у використанні (у тому числі встановлювався (підключався), монтувався тощо), чи Товар, який зберігався Покупцем з порушенням встановлених правил.

9.3. Товар неналежної якості може бути обміняний або повернутий протягом гарантійного строку експлуатації Товару, якщо Товар комплектний та при наявності документів, визначених п. 8.4. Договору.

9.4. При невірно поставленому Товарі з вини Постачальника порядок його повернення погоджується Сторонами в кожному випадку окремо.

9.5. При бажанні Покупця повернути Товар у випадках, що охоплюються нормами п.п. 9.1 – 9.4.  Договору, Постачальник на власний розсуд вирішує питання щодо повернення або відмови в поверненні Товарів, а при позитивному рішенні цього питання – самостійно встановлює порядок і умови повернення зазначених товарів.

 

10. Відповідальність сторін

10.1. Сторони несуть взаємну цивільно-правову відповідальність за порушення умов Договору, відповідно до діючого законодавства України.

10.2. Сторона, винна в порушенні Договору, відшкодовує в повному обсязі потерпілій Стороні збитки, понесені нею та підтверджені документально.

10.3. Постачальник звільняється від відповідальності за непоставку та/або недопоставку товару, якщо її причиною було помилкове, неповне чи неточне оформлення замовлення Покупцем та в разі настання інших обставин, що не залежать від Постачальника.

10.4. Претензійні матеріали розглядаються Сторонами в терміни і в порядку, встановленому діючим законодавством України.

10.5. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому діючим законодавством України.

 

11. Інші умови

11.1. Договір поставки набирає чинності з моменту здійснення акцепту Покупцем публічної оферти в порядку, передбаченому цим Договором поставки, та діє повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором поставки.

11.2. Публічна оферта може бути в будь-який момент відкликана Постачальником.

11.3. Постачальник має право без попереднього повідомлення Покупця вносити зміни в текст цієї публічної оферти. Зміни в Договорі поставки набирають чинності після їх публікації на інтернет-ресурсі та застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого Покупцем після такої публікації.

11.4. За будь-яких обставин Договір продовжує діяти до виконання Сторонами усіх вже взятих на себе зобов’язань за цим Договором та проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

11.5. Постачальник сплачує податок на прибуток на загальних підставах.

11.6. У разі виникнення обставин непереборної сили, за які жодна з Сторін не відповідає, строк виконання зобов'язань  за  Договором  для  сторони,  для  якої  ці  обставини  виникли,  продовжується  на  строк  дії  цих обставин. У разі неможливості виконання зобов'язання у зв’язку з обставинами непереборної сили зобов'язана сторона повинна негайно повідомити про це іншу сторону.

11.7. Покупець акцептом даної публічної оферти надає свою згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, оновлення, використання, поширення, передачу третім особам своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації та регулювання господарських відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері статистики, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері безпеки підприємства, а також інших правовідносин, які можуть виникнути для здійснення господарської діяльності ППФ «Юнікс Трейд Ко».

11.8. Також Покупець надає згоду на знищення персональних даних Покупця, результатів їх обробки, сформованих документів, електронних носіїв, які містять його персональні дані, після того, як у них відпаде необхідність використання або закінчення строку зберігання даних, визначеного законодавством України. Покупець підтверджує, що не потрібно повідомляти його про передачу, зміну або знищення його персональних даних або обмеження доступу до  них.

11.9. Покупець підтверджує, що він вчасно повідомлений про включення його персональних даних в базу «Покупці» ППФ «Юнікс Трейд Ко» і про його права у зв\'язку з включенням його персональних даних в зазначену базу, згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

 

12. Форс-мажор

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

12.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

12.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс- мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.

12.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний на майбутнє Покупцем або Продавцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій стороні.

12.5. Існування форс-мажорних обставин повинне бути підтверджене компетентним органом.

 

Постачальник:

Приватне підприємство фірма «Юнікс Трейд Ко»

Юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Бориспільська, буд. 7

Поштова адреса: 54031, м. Миколаїв, вул. Троїцька, 238/35

р/р UA143209840000026004210334430, Банк АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» м. Київ, МФО 320984

Код ЄДРПОУ 20873670

Індивідуальний податковий номер 208736714034

Постачальник є платником ПДВ. Свідоцтво платника ПДВ № 100008134

тел./факс: (0512) 50-02-26

 

Генеральний директор                                                                     

 

                                                      (С.Є. Сидорук)                                 

М.П.